DS 5 klasse kap 5

Vi skal lære at kunne sige og stave månedernes navne. Vi skal kunne sige ”i” foran månedernes navne på tysk. Vi skal kunne spørge om og svare, i hvilken måned noget foregår fx fødselsdag. Vi skal lære bøjningen og brugen af udsagnsordene  ”er” og ”har” på tysk.