DS 6 klasse kap 4

Vi skal lære at fortælle om nogle personer: deres navn, hvorfra de kommer, hvad de laver, hvor de bor og hvordan de er. Vi skal lære at beskrive os selv og andre mundtligt og skriftligt med hensyn til udseende, og hvordan vi er.