DS 7 klasse kap 12

Vi skal lære at læse og forstå en tekst om et diskoteksbesøg. Vi skal lære mindst 13 vigtige ord og vendinger fra teksten. Vi skal skrive eller omskrive sætninger fra teksten.