DS 7 klasse kap 10

Vi skal lære at læse og forstå hovedindholdet i tekster om skating og kitesurfing. Vi skal lære at tale lidt om sport. Vi skal lære ord og vendinger om kroppen.